Helle Hahn-Petersen

Helle Hahn-Petersen

Sekretær

Tlf.: 63 13 44 44
Dir. tlf.: 63 13 44 87

Helle beskæftiger sig hovedsageligt med retssagsbehandling.

Advokater